לוגו - אליקים בין ארי

08-8513100

תחומי פעילות > מפעלי תעשייה


T4
T5
T6
T7

 

מפעלי אספלט (AMMANN) - לחברה שני מפעלי אספלט חדישים. האחד במחצבת חוצה יהודה בכושר ייצור שנתי של 500,000 טון והמפעל השני ממוקם באזור התעשיה של החברה בהר שחר בדרום הארץ, בכושר ייצור שנתי של 500,000 טון גם הוא. 

 

מפעל אג"ום - המפעל מייצר אגרגט מדורג בכמות של 200 טון לשעה וממוקם במחצבת חוצה יהודה.


מפעל שטיפת חול - המפעל מייצר חול מחצבה שטוף המיועד למפעלי בטון וממוקם במחצבת חוצה יהודה.

מפעל ניפוי "חולות דקים" - המפעל ממוקם במחצבת החול במישור רותם ומיועד לתעשיות מתקדמות.